สถานะ ลงวันที่ ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
29 มิ.ย. 63 ประกาศการขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ประจำ ปี 2563
22 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ประจำ ป 2563
28 พ.ค. 63 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
9 ต.ค. 62 ประกาศการขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
26 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อีผู้มีสิทธิ์สอบ บุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2 ก.ย. 62 ประกาศรับสมัคร บุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
17 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ บุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
5 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ บุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
13 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัคร บุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
26 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
6 ก.พ. 61 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา