12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CE285A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลน Cat5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการถนนคนเดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการออกสำรวจเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์ 416-51-0037) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์ 416-54-0046) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณ Wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาดสดราคา 1 บาท และใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการอัดสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค.63 ประกาศผูชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจกใสหน้าโต๊ะ ขนาด 36x60 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-238 AT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานประจำตำแหน่ง/เก้าอี้ทำงานประจำตำแหน่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-46-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0032 และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการตลาดโต้รุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการถนนคนเดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษคาร์บอน/สีน้ำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CE285A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0006/420-56-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่ง (ป้ายไวนิล/ป้ายล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการอัดสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการตลาดโต้รุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ฯ (เครื่องวัดระยะเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดม้านั่งหินอ่อน (โครงการตลาดโต้รุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกชาสีดำบริเวณด้านหน้ากองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการตลาดโต้รุ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80G) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาดสด/ตั๋วถนนคนเดิน/ใบเสร็จรับเงินภาษีและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-238AT)
19 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CE285A)
5 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการตลาดโต้รุ่ง)
1 พ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการตลาดโต้รุ่ง)
1 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโครงการถนนคนเดิน (ชุดกันฝน)
6 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ)
1 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
24 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)
11 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
11 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
13 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Toner 85 A)
13 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง/หมึกในตัว/ได้ตรวจสอบกับ ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 แล้ว)
13 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ (ป้ายไวนิล)
28 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณเพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการถนนคนเดิน)
24 พ.ค. 62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0071
24 พ.ค. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
8 พ.ค. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการถนนคนเดิน)
26 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
25 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)
23 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการตลาดคนเดิน)
23 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
23 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 62 โครงการการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า (โครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ)
3 เม.ย. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
3 เม.ย.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-49-0019
3 เม.ย.62 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
3 เม.ย.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ทะเบียน 420-47-0006 และทะเบียน 420-56-0031
22 มี.ค. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค.62 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
8 มี.ค.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-61-0101
7 มี.ค. 62 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ.62 โครงการจ้างเหมาบริการอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการเสียภาษีประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายไฟอักษรแอลอีดี (จอภาพ LED ไฟวิ่งประชาสัมพันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 448-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ.62 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน (สีสเปรย์/สีแดง)
1 ก.พ.62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางโลโก้/ตราเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย/รูปลิง)
28 ม.ค.62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
28 ม.ค.62 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
17 ม.ค.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพม. 715 ครุภัณฑ์ 024-46-0002
15 ม.ค.62 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมงานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-ป้ายไฟอักษรวิ่งแอลอีดีเบื้องต้น (LED ไฟวิ่งประชาสัมพันธ์) ครุภัณฑ์ 448-59-0002
2 ม.ค.62 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์ 416-51-0032/416-51-0036)และเครื่องปริ้นเตอร์ (ครุภัณฑ์ 416-57-0071)
20 ธ.ค.61 โครงการจัดซื้อวัดสุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่)
27 พ.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
27 พ.ย. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ทะเบียน 420-56-0032 และทะเบียน 420-56-0033
27 พ.ย.61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-51-0038 และเครื่องปริ้นเตอร์
27 พ.ย.61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน (โซดาไฟ)
7 พ.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
9 ต.ค.61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
29 ก.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
26 ก.ย.61 โครงการจัดซื้อชุดม้าหินอ่อน จำนวน 10 ชุด
18 ก.ย.61 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารระวางที่ดินในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
18 ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)
12 ก.ย. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 420-47-0006
10 ก.ย.61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)
10 ก.ย.61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5 ก.ย. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑ์ 416-54-0046 และปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-57-0071
28 ส.ค.61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ
28 ส.ค.61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ทะเบียน 416-51-0036
27 ส.ค. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพม716
27 ส.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
17 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
12 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
10 ก.ค.61 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
6 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
3 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ
3 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ
2 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26 มิ.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
25 มิ.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการสำรวจแผนที่ภาษีในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ประจำปี 2561
21 มิ.ย. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพม716
12 มิ.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
28 พ.ค. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-51-0032
28 พ.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการตลาดโต้รุ่งประชารัฐ
28 พ.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
28 พ.ค. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-54-0046
28 พ.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
28 พ.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
28 พ.ค. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 420-56-0032
9 เม.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
5 เม.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
4 เม.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
2 เม.ย. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
26 มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
26 ก.พ. 61 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์มอเตอร์ไซด์ ทะเบียน กกธ944
26 ก.พ. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26 ก.พ. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
19 ก.พ. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5 ก.พ. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
29 ม.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
18 ม.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
5 ม.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
3 ม.ค. 61 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 ธ.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
13 ธ.ค. 60 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-51-0037
1 ธ.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
23 พ.ย. 60 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์ไซด์ ทะเบียน กกธ944
22 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
17 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋วตลาดสด)
15 พ.ย. 60 โครงการจ้างเหมาบริการอัดสปอตประชาสัมพันธ์โครงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
15 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
6 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1 พ.ย. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
27 ต.ค. 60 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 ต.ค. 60 โครงการจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Router FFTx พร้อมอัพเดทความเร็วอินเตอร์เน็ต
27 ต.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน
18 ต.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
17 ต.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2 ต.ค. 60 โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
22 ก.ย. 60 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-51-0036
5 ก.ย. 60 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการคีย์ข้อมูล e-laas ของงานจัดเก็บรายได้